Quad adventure
Image default
Business

Hoe herken je HSP?

Hoog sensitieve personen komen steeds meer voor. Mensen kunnen steeds slechter om gaan met andere mensen. Gevoelens en emoties worden door veel mensen vaker aangetrokken. In de huidige tijd zijn mensen sneller geïrriteerd en sneller aangesproken. Heeft dit een reden? Heeft dit iets te maken met hoog gevoeligheid? Lees in dit artikel enkele HSP tips die jij kan toepassen in het dagelijks leven en kijk of je hoog gevoelig bent en test HSP.

Hoog sensitieve personen zijn personen waarbij emoties en gevoelens extra sterk geuit worden. Tevens worden door deze personen gevoelens en emoties van andere mensen sterker aangetrokken. Hoog sensitieve mensen, zoals het woord al zegt, zijn gevoeliger voor invloeden. Zowel van buitenaf als vanuit zichzelf. Het is erg lastig om met deze gevoeligheid om te gaan en veel hoog sensitieve personen zonderen zich af en worden buiten gesloten.

Je kan gemakkelijk testen of jij hoog gevoelig bent door een HSP test te doen. Bij deze test wordt gekeken naar hoe jij reageert op prikkels van buitenaf, hoe je reageert op bepaalde situaties en wat je reacties hierbij zijn. Aan de hand van je reacties en gevoelens kan gezien worden of jij hoog sensitief bent. Ook kan je op sites een aantal vragen invullen waaruit blijkt of je wel of niet hoog sensitief bent.

Naast het testen van hoog sensitiviteit kan je hieronder een aantal tips lezen hoe je beter om kan gaan met hoog sensitieve personen. Bij het benaderen van hoog sensitieve personen is het belangrijk om begrip te tonen. Hoog sensitieve personen denken snel dat mensen hen niet begrijpen. Zorg er dus voor dat hoog sensitieve personen zich op hun gemak voelen en zullen beginnen met praten. Daarnaast is het belangrijk om niet te veel zelf te praten, deze afleiding kan ervoor zorgen dat de hoog sensitieve personen ergens anders zal denken en hier helemaal over uitwijkt om de aandacht niet meer op zichzelf te focussen.

https://www.hsp-academy.nl/