Quad adventure
Image default
Business

Meer koeien in Nederland

Nederland staat bekend om klompen, kaas en natuurlijk koeien. In Nederland wordt er goed voor de koeien gezorgd. Steeds meer wordt het welzijn van koeien in acht genomen in de agrarische sector. Daarnaast zijn er ook steeds hogere milieueisen waar de boer in Nederland zich moet houden. Wat ervoor zorgt dat er steeds meer op de koeien wordt gelet. Daarnaast zijn de Nederlandse consumenten ook steeds bewuster bij het doen van hun aankopen. Zo wordt er steeds vaker gelet of een product biologisch is of niet.

Onlangs kwam in het nieuws dat het melkquotum is afgeschaft. Het melkquotum was een beperking voor boeren die maar een bepaalde hoeveelheid gemelkt mocht worden. Zoals eerder al werd beschreven staat Nederland bekend om de koeien en het melk dat daarmee wordt geproduceerd. Voor in het buiteland is deze populariteit heel erg merkbaar. Zo was er onlangs nog in het nieuws dat de vraag naar de Nederlandse melkproducten is gestegen in het buitenland. Dit zorgt ervoor dat het melk heel veel wordt geëxporteerd. Nu dat het quotum is afgeschaft is er geen limiet meer in de hoeveelheid melk dat er mag worden geproduceerd. Dit heeft er toe geleid dat meer boeren er koeien bij nemen om meer melk te produceren. Hier komen wel zorgen bij kijken. Wanneer er meer koeien bij komen moet er ook automatisch meer grond bijkomen waar deze koeien op kunnen grazen. Het is voor het welzijn van de koe belangrijk dat ze in de wei lopen.

Om het welzijn van de koe te waarborgen zijn er verschillende manieren. Het is belangrijk voor de boeren om agrarisch advies in te winnen wanneer zij extra koeien zullen nemen. Zo kan er optimaal gebruik worden gemaakt van grond en de stallen ook beter ingericht worden. Een koeienborstel kan voor de boer ook op verschillende manieren uitkomst bieden. Een koeborstel heeft iets weg van een autowasstraat maar dan kleiner en comfortabel voor de koe. Door middel van een koeborstel kunnen de koeien worden gereinigd. Hierdoor is er minder kans dat ze last zullen hebben van vlooien of ander ongedierte. Zo wordt de gezondheid van de koe gewaarborgd.

http://www.wijsmanhandelenadvies.nl/