Quad adventure
Image default
Business

Producten coderen en codeersystemen

Als je een bedrijf hebt zal je waarschijnlijk al hebben overwogen een goed codeersysteem aan te schaffen. Naarmate je bedrijf steeds groter wordt zal de vraag ook toenemen. Door het gebruik van een codeersysteem zal het makkelijker zijn zaken te coderen en dus ook te automatiseren. Het meest bekende codeersysteem die iedereen wel eens heeft gezien is de streepjescode. Dit codeersysteem is relatief eenvoudig toe te passen op jouw bedrijf en daarom erg handig. 

De streepjescode is uitgevonden in de Verenigde Staten van Amerika in het jaar 1952. Hiervoor werd er gebruik gemaakt van de ponskaart en veel mensen vonden deze kaart erg omslachtig. De streepjescode was uitgevonden om deze ponskaart te vervangen. De streepjescode werkt als volgt: de scanner leest de ruimte tussen de streepjes of de streepjes zelf en hier rolt een bepaalde code uit. Deze code is verbonden aan een producten en op die manier heeft elk product een unieke code. De code wordt ook nog omgezet in een cijferreeks en die komt overeen met een product in het systeem.

 EAN oftewel Europese Artikel Nummering is vandaag de dag de wereldwijde standaard op het gebied van coding and marking. Over het algemeen zijn alle producten in België en Nederland voorzien van een dergelijke code. De cijferreeks is 13 cijfers lang en is erg populair in de wereld naast België en Nederland. Er zijn ook andere codeersystemen die wat ouder zijn dan de streepjescode. De UPC is de voorloper van de EAN en heeft 12 nummers in plaats van 13. Je hebt ook een QR code en dat is een vierkante code in plaats van een rechthoek. De QR code wordt vooral veel gebruikt in de social media en uit deze code rolt vervolgens een link van een website.

http://www.kba-metronic.com