Quad adventure
Image default
Business

Wat houdt een MJOB in?

Het wordt de vastgoedeigenaren aangeraden zich te laten adviseren door professionals. Hierbij wordt een meerjarenonderhoudsbegroting samengesteld, waarin nodig onderhoud en de bijbehorende kosten worden vermeld. Hieronder volgt enkele informatie over een MJOB.

MJOB

Een MJOB wordt vaak geassocieerd met een MJOP. Er wordt vastgesteld welke werkzaamheden er in de toekomst nodig zijn en welke kosten dit met zich meebrengt. Kortom, in het overzicht wordt een richtlijn gegeven over het geld dat beschikbaar moet zijn. Daarnaast is te zien hoeveel tijd het onderhoud in beslag neemt.

De inhoud

In de begroting worden er drie belangrijke onderdelen behandeld, waaronder het bouwdeel. Hierin wordt vermeld over welk bouwdeel het gaat. Dit kan bijvoorbeeld een kozijn, een dak of gevel zijn. Vervolgens wordt de cyclus weergegeven. In dit onderwerp wordt duidelijk hoelang het desbetreffende bouwdeel meegaat en wanneer herstel noodzakelijk is. Tot slot komen de kosten aan de orde. Er wordt berekend welke kosten het onderhoud met zich meebrengt. Het rapport heeft vaak het plan weergegeven voor de komende tien jaar. Ondanks enkele bouwdelen een langere levensduur hebben dan tien jaar worden deze delen wel meegerekend in het 10-jarenplan.  

De kosten

Het opstellen van een MJOB heeft geen vaste prijs. De prijs hangt af van de stad, de aanbieder en hoeveel appartementen of huizen de verhuurder beheert.

Schommeling in prijzen

De prijzen blijven nooit gelijk. De prijs van grondstoffen wijzigen, belastingpercentages nemen periodiek verandering met zich mee en de staat van bouwdelen kunnen plotseling veranderen. Het is hierbij belangrijk, als verhuurder, een overzicht te hebben van deze schommelingen. Door de MJOB periodiek te laten herzien, worden de schommelingen in beeld gebracht. Zo blijft het plan actueel en kan de aanpak aangepast worden aan de huidige situatie. Werkzaamheden zullen hierdoor zowel versneld als vertraagt worden.

 

https://laan35.nl/