Quad adventure
Image default
Business

Artikel marketing en vertrouwen

Artikel marketing is de activiteit binnen internet marketing waarmee op externe websites artikelen gepubliceerd worden met een verwijzing naar de eigen website. Het doel van artikel marketing is de zoekmachines het vertrouwen te geven dat de eigen website ook gewaardeerd wordt door andere websites. Met artikel marketing kan man dit niet eenvoudig weg doen door het plaatsen van wat tekst, het moet tekst bevatten die een zeer duidelijke relatie heeft met de eigen website.

Artikel marketing en relevante content

Het mag duidelijk zijn dat artikel marketing niet zomaar plaatsen is van teksten, maar artikel marketing is duidelijk het hulpmiddel om inhoud te publiceren die een groot raakvlak heeft met de inhoud van de eigen website. Met andere woorden het artikel moet uiteindelijk relevante content (inhoud) bevatten en uitstralen. Met relevante content binnen bij artikel marketing wordt bedoeld dat het totaal een zeer duidelijke, relevante, relatie heeft met de eigen website. Uw eigen website gaat bijvoorbeeld over frankeermachines, dan moeten artikelen die u met behulp van artikel marketing publiceert niet over het melken van koeien gaan, maar over frankeermachines of postafhandeling. De afbeeldingen die u gebruikt moeten een relatie daarmee hebben en ook de namen die die afbeeldingen hebben (bijvoorbeeld frankeermachine.jpg, maar niet koeien.jpg). De titel van het artikel moet het zoekbegrip waarover u schrijft en wat van belang is binnen de eigen website bevatten en wanneer u dat doet voor de headers (H2 en H3) wordt het nog sterker en relevanter. Indien u naast, of in plaats van, afbeeldingen video´s gebruikt geldt weer hetzelfde met betrekking tot de naam van deze video´s. Naast deze, inhoudelijke, relevantie, is het tevens belangrijk om op de juiste manier, met behulp van een ankertekst (een link vanaf een woord of een stukje tekst (“frase”)), een verwijzing te leggen naar de eigen website. De standaard regels hiervoor zijn niet zo streng, echter het daadwerkelijke zoekbegrip van de eigen website mag als exacte ankertekst niet meer dan 5% voorkomen. De rest van de ankerteksten moet een verdeling zijn tussen bijvoorbeeld de URL (van de eigen website), stukjes tekst waarin het belangrijkste zoekbegrip voorkomt en eventueel zelfs woorden die semantisch zijn ten opzichte van het zoekbegrip.

Artikel marketing en trust

Zoals gezegd heeft alles met relevantie te doen, door deze relevantie wordt een sterk vertrouwen opgebouwd. Dit kan nog versterkt worden door de artikelen te plaatsen op externe websites die in een categorie vallen die weer goed past bij uw eigen websites. Dus in het voorbeeld van de website over frankeermachines is het verstandig met artikel marketing deze artikelen op een externe website te plaatsen die sterk scoort in de categorie waarin frankeermachines passen (en niet een die sterk is in huisdieren of iets dergelijks). Hiermee bouwt men een sterke trust flow in de juiste categorie op, en neemt het succes met ondersteuning van artikel marketing toe.