Quad adventure
Image default
Business

Dyslexieonderzoek

Wanneer u, of de docent op school ziet dat uw kind minder goed is in technisch lezen en spellen, ten opzichte van andere kinderen in hetzelfde leerproces, zou uw kind een dyslexieonderzoek moeten ondergaan. Hierin wordt de kwaliteit van lezen en spellen, de hardnekkigheid van de problematiek en de oorzaak van de problematiek. Wacht niet te lang met een dyslexieonderzoek, uw kind wordt namelijk mogelijk elke dag benadeeld.

Kwaliteit van lezen en spellen

In het dyslexieonderzoek is het de eerste prioriteit te kijken naar de kwaliteit van lezen en spellen. Deze kwaliteit wordt eerst gemeten door het kind verschillende woorden en of teksten te laten voorlezen. Vervolgens wordt er in de laatste fase van dit onderdeel van het dyslexieonderzoek in kaart gebracht wat de concrete pijnpunten zijn van uw kind bet betrekking tot lezen en/of spellen.

Hardnekkigheid

Wanneer het eerste deel van het dyslexieonderzoek is afgerond, dan is het tijd om te gaan analyseren hoe hardnekkig de gevonden lees- en/of spellingproblemen zijn. Door te kijken naar de lijn der verwachting, op basis van leeftijd en onderwijssituatie, kan er bepalen in welke mate de problemen hardnekkig zijn. Na het in kaart brengen van de hardnekkigheid is er nog één stap te nemen in het dyslexieonderzoek.

Oorzaak

De oorzaak voor dyslexie die door veel kinderen ervaren wordt, wordt over het algemeen gezien als een probleem met de verwerking van klanken door andere afnemers van dyslexieonderzoeken. Het is echter niet uitgesloten dat er een andere oorzaak is van problemen bij uw kind. Wij doen daarom nog extra tests binnen het dyslexieonderzoek, waaronder een intelligentieonderzoek, om de ware oorzaak van de problemen te achterhalen.

Bij De Onderwijspraktijk van de Wijk bent u er zeker van dat het dyslexieonderzoek van uw kind goed gebeurt. Er wordt in de eerste plaatst gekeken naar de specifieke kwaliteit van lezen en spellen. Daarna wordt er, anders dan bij andere dyslexieonderzoeken, ook nog ingezoomd op zowel de hardnekkigheid als de oorzaak van de problemen.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/