Quad adventure
Image default
Business

Innovatie binnen de telecom

Afgelopen jaren hebber er verschillende ontwikkelingen plaats gevonden op het gebied van telecom. Afgelopen jaren kent deze branche een dalende winstomzet. Dit komt mede doordat het sms-verkeer heel erg is gedaald. Er wordt voornamelijk gecommuniceerd door middel van berichten die worden uitgewisseld via mobiel internet. Hier zijn een tal van gratis communicatie apps voor ontwikkeld. Waarvan een van de meest gebruikte communicatie applicatie WhatsApp. Maar liefst 9,6 miljoen Nederlanders gebruiken deze app en het gebruik hier van is erg toegenomen. Om WhatsApp te gebruiken is een internetverbinding vereist. Het verbruik van de zogenaamde databundel is erg toegenomen.

Om de winst in deze branche te stabiliseren is het voor telecom bedrijven noodzakelijk om zich te blijven innoveren. Het innoveren van telecom aanbieden gaat gepaard met het steeds meer implementeren van internet in het aanbod van deze telecom ondernemingen. Hier is de namelijk de meeste winst uit te halen. Vooral in het aanbieden van telecom aan bedrijven en ondernemingen is nog veel winst bij te halen.

Zo worden er tegenwoordig telefooncentrales aangeboden aan ondernemingen die geheel online worden beheerd. Hiermee kan er door middel van internet met elkaar worden gebeld. Nadeel hierbij is wel, dat wanneer je zonder internet verbinding komt te zitten ook daadwerkelijk onbereikbaar bent. Daarom is het handig om dit te combineren met een fysieke telefooncentrale. Bellen via het internet wordt ook wel VoIP genoemd wat staat voor voice over ip. Door middel van VoIP bevinden steeds meer professionele telefooncentrales zich op het web. Door middel van VoIP kan er niet door middel van internet naar elkaar gebeld worden maar kunnen er ook rapporten en analyses worden gedaan. Er kan een overzicht worden gemaakt van telefoonnummers en analyses aan de hand van gesprekduur etc. Vooral voor de zakelijke markt is dit zeer wenselijk om zo een goed overzicht te hebben van alles belverkeer.

http://www.groenewegendelft.nl/